marți, 20 decembrie 2011

Sărbători fericite!

"Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. 
Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă. 
Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. 
Domnul este aproape.


Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. 
Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire
cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. 
Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, 
să păzească inimile voastre şi cugetele voastre
întru Hristos Iisus.


Mai departe, fraţilor, 
câte sunt adevărate
câte sunt de cinste
câte sunt drepte
câte sunt curate
câte sunt vrednice de iubit
câte sunt cu nume bun
orice virtute şi 
orice laudă
la acestea să vă fie gândul." (Fil. 4, 4-8)

2 comentarii: