joi, 23 decembrie 2010

"Astăzi Fecioara naşte pe Stăpânul..."

"Din noaptea lucrurilor întunecatei rătăciri,
curăţire eşti, Hristoase, nouă, 
celor ce cântăm acum Ţie cântare cu priveghere,
ca unui făcător de bine;
să vii dăruindu-ne şi cărare lesnicioasă,
pe care umblând, vom afla laudă."

"Dorul dobândindu-şi şi învrednicindu-se de venirea lui Hristos,
poporul cel bineplăcut lui Hristos se roagă acum, cu lacrimi,
să-i dai, preacurată Fecioară,
şi harul naşterii celei de a doua, cel de viaţă făcător,
ca să se închine strălucirii tale."


"Betleemul a deschis Edenul,veniţi să vedem; 
aflat-am desfătare tainică înlăuntrul peşterii;veniţi să privim cele din rai.
Acolo s-a arătat rădăcina cea neudată, odrăslind iertare;
acolo s-a aflat puţ nesăpat,din care David mai înainte a dorit să bea;
acolo, Fecioara, născând Pruncul, a potolit îndată setea lui Adam şi a lui David.
Pentru aceasta, la Betleem să mergem, unde s-a născut prunc tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de veci."

(cântări din slujbele zilei Naşterii Domnului)

2 comentarii: