vineri, 24 martie 2017

De Bunavestire


”Să se veselească cerurile și să se bucure pământul!
Că Cel împreună-veșnic cu Tatăl
 și împreună fără de început,
și împreună pe scaun șezător,
îndurare și milă plină de iubire de oameni arătând,
după bunăvoința și sfatul părintesc
S-a coborât spre deșertare
și S-a sălășluit în pântecele fecioresc, mai înainte curățit de Duhul.
O, minune!
Dumnezeu, printre oameni,
Cel neîncăput, în pântece;
Cel fără de ani, sub ani!
Și lucrul minunat este că și zămislirea a fost fără de sămânță,
și deșertarea de negrăit,
și taina cât de mare!
Căci Dumnezeu Se deșartă,
Se întrupează și Se zidește,
iar îngerul grăiește zămislirea Fecioarei:
Bucură-te, ceea ce ești plină de har!
Domnul este cu tine,
Cel ce are mare milă.” (din Stihirile Pavecerniței Mari a Praznicului Buneivestiri)