duminică, 21 aprilie 2013

Cum ne aduc patimile la biserică

Fiică a Luminii celei neapropiate, pe tine Lumina lumii luminându-te, la Sine te-a chemat și darul Duhului Sfânt ai aflat, Maică Preacuvioasă

Preacuvioasă Maică Maria Egipteanca, ceea ce în Lumina Dumnezeirii stră­lucești, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dea iertare de păcate, ca în Cereasca împărăție, împreună cu sfinții și îngerii de-a pururi să-I cântăm: Aliluia ! (din Acatistul Sf. Maria Egipteanca)

puteţi urmări predica pr. Constantin Sturzu la duminica a cincea din post a Cuvioasei Maria Egipteanca aici