sâmbătă, 25 februarie 2012

"Călătoria virtuţilor s-a deschis. Cei ce voiţi să vă nevoiţi intraţi, încingându-vă cu nevoinţa cea bună a postului"

Perioada Triodului, începută încă în urmă cu patru săptămâni, cu duminica vameşului şi a fariseului este cea mai importantă perioadă a anului bisericesc şi durează până la sărbătoarea Învierii Domnului.
Este momentul în care toată suflarea îşi începe cu mai mult dor urcuşul spre Înviere.
Duminica lăsatului sec de brânză este Duminica a patra din Triod, a Izgonirii lui Adam din Rai, care mai poartă şi denumirea de "Duminica Iertării", pentru că în această zi avem datoria de a ne cere iertare tuturor, pentru a ne putea angaja în parcursul duhovnicesc ce începe în ziua următoare, prima zi a Sfântului şi Marelui Post.
Cartea din care se citeşte cu precădere în această perioadă poartă aceeaşi denumire: "Triod" şi este o culegere minunată de texte pe care, citindu-le ori urmărindu-le pe parcursul slujbelor, intrăm în contact cu Duhul ortodoxiei şi ne educăm mintea şi sufletul în acest Duh, primind cunoştinţe teologice în duhul nostru.

Triodul Mic
***


Şezut-a Adam în preajma raiului, şi de goliciunea sa, plângând se tânguia: 
"Vai mie, celui ce m-am supus înşelăciunii celei viclene
şi am fost furat de ea şi de mărire m-am îndepărtat

Vai mie, celui dezbrăcat de nevinovăţie şi lăsat în sărăcie. 
Ci o, raiule, de acum nu mă voi mai desfăta întru dulceaţa ta. 
Nu voi mai vedea pe Domnul şi Dumnezeul şi Ziditorul meu
căci în pământ voi merge, din care am fost luat.
 Milostive, îndurate, strig către Tine: Miluieşte-mă pe mine, cel ce am căzut." 
(stihiră de la slujba Vecerniei de sâmbătă seara)


Călătoria virtuţilor s-a deschis. 
Cei ce voiţi să vă nevoiţi intraţi, încingându-vă cu nevoinţa cea bună a postului. 
Că cei ce se luptă după lege, după dreptate se şi încununează. 

Şi luând toată întrarmarea Crucii să ne luptăm împotriva vrăjmaşului, 
ca un zid nestricat ţinând credinţa
şi ca o platoşă rugăciunea şi ca un coif milostenia
În loc de sabie, postul care taie toată răutatea de la inimă
Cel ce face acestea, va primi cununa cea adevărată de la Împăratul tuturor, Hristos, în ziua judecăţii.
(Cântare de la slujba Utreniei)
Şi pentru că suntem la începutul Postului, mă rog să avem cu toţii un post binecuvântat, pe care să-l ducem ajutându-ne cu armele despre care scrie în cântarea de mai sus, pentru a primi cu toţii cununa cea adevărată de la Împăratul nostru.