sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Sfântul Antonie cel Mare

Sf Antonie
"Cel ce ai fost luminat cu razele Duhului,
când dumnezeiescul dor pe tine te-a aprins,
şi sufletul ţi-a înaripat să doreşti după dragostea Lui,
cu adevărat nemărginită,
atunci, defăimând trupul şi sîngele şi afară din lume ajungând,
prin multa sihăstrie şi linişte, cu Dânsul Te-ai unit.
Pentru aceasta, te-ai umplut, precum ai cerut,
de frumuseţile cele de acolo,
şi ai strălucit ca o stea,
luminând sufletele noastre, Antonie
***
Cel ce eşti plin de dumnezeieştile daruri, pe tine, părinte,
aflându-te Hristos ca pe o oglindă fără pată a dumnezeieştilor arătări.
a făcut să strălucească asupra ta lucirile strălucite ale luminii Sale.
De aceea te-ai arătat izvor îndestulat de vindecări şi hrană celor flămânzi;
iar dorirea celor însetaţi o adăpi prin ploaie,
şi stările lor sufleteşti văzându-le cu înţelepciune,
i-ai făcut mai buni cu cuvântul tău lui Dumnezeu.
Pe Care, roagă-L să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre." (din Minei, luna ianuarie, ziua 17, cântare la Vecernie)
PhotobucketLucas Van Leyden -The Temptation Of St Anthony (1530)
"Cu năvăliri prea tari demonii îndrăznind şi în fiare prefăcându-se, ai defăimat puterea lor cea slabă, că ai avut ajutor pe Cel tare în războaie" (Canonul Cuviosului Antonie)
Sf Antonie : Dali
Salvador Dalí -Temptation of Anthony - Musées Royaux, Brussels (1946)
Crucea Domnului ridicând, înţelepte, şi Lui până la sfârşit urmând, mintea nu ţi-ai întors la lume, de Dumnezeu înţelepţite; ci cu înfrânarea şi cu ostenelile, patimile ţi-ai omorât şi pe tine însuţi te-ai gătit biserică Domnului. Pentru aceasta, ai luat răsplătire darurile de a vindeca bolile şi de a alunga duhurile, de Dumnezeu purtătorule Antonie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. (Canonul Cuviosului Antonie)
Trimiteți un comentariu