sâmbătă, 29 mai 2010

Rugăciuni
***
Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică, vino, taină nerostită, comoară fără de nume, chip dincolo de orice înțelegere, bucurie fără de sfârșit, vino, lumină neînserată, așteptare neînșelătoare a celor ce vor aduce mântuirea! Vino, ridicare a celor căzuți, vino, înviere a celor morți, vino, Atotputernice, Care pe toate le-ai făcut și pe toate le prefaci numai cu voia Ta! Vino, Cel Ce nu poți fi văzut, nici atins, Cel pururea nemișcat, dar Care Te miști pentru a Te pogorî la noi, cei ce viețuim în iad! Vino, nume mult dorit și îndelung slăvit, vino, bucurie veșnică, vino, cunună neveștejită! Vino, Tu, pe Care atât Te-a dorit și Te dorește mult chinuitul meu suflet, Tu, Care m-ai despărțit de toate cele ale lumii și Care m-ai învrednicit să Te doresc pururea! Vino, suflarea și viața mea, vino, mângâiere a sărmanului meu suflet, vino, bucuria, slava și nesfârșita mea dulceață!
***
Secretul unui pustnic grec:

Duhovnicia mea, după şaptezeci de ani de ani de viaţă ascetică, e foarte simplă: în fiecare dimineaţă, iau o foaie albă de hârtie şi o semnez jos, spunându-I lui Dumnezeu: să scrii deasupra tot ce voieşti Tu, că eu am semnat deja şi la toate voi spune "da!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu