joi, 21 aprilie 2011

"Cel ce eşti necuprins, Doamne, slavă Ţie!"

Astăzi văzându-Te pe Tine, Cuvinte, spânzurat pe Cruce,
Fecioara cea fără prihană, tânguindu-se cu milă ca o maică,
s-a rănit la inimă cu amar, 
şi suspinând cu durere din adâncul sufletului,
zgâriindu-şi obrazul, se chinuia;
de aceea în piept bătându-se, striga cu jale:
"Vai, mie, Dumnezeiescule Fiu!
Vai mie, Lumina lumii!
Cum ai apus de la ochii mei, Mielul lui Dumnezeu?"
Pentru care oştile celor fără de trupuri erau cuprinse de spaimă, zicând:
"Cel ce eşti necuprins, Doamne, slavă Ţie!"

(Denia de Joi seara - în Săptămâna Patimilor )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu