miercuri, 21 aprilie 2010

Şcoala Varlaam

„La Școala «Varlaam Mitropolitul» copiii vor găsi valori așezate“
În aceste zile, Școala „Varlaam Mitropolitul“ desfășoară evenimentele de prezentare, „Zilele Deschise“. Echipa care a alcătuit pro­iec­tul Școlii „Varlaam Mitro­politul“ s-a întâlnit în urmă cu două zile, 19 aprilie, pentru prima dată cu părinții ca­re vor să-și în­scrie copiii la școala patronată de Mitropolia Moldo­vei și Bu­covinei (MMB). Manifes­ta­rea, moderată de expert mana­gement și resurse umane Cristi­na Gheorghe, a avut loc chiar în una din sălile în care vii­to­rii școlari își vor desfășura activitatea. În deschiderea în­tâl­nirii, protos. Hrisostom Ră­dă­șanu, consilier al Sectorului Învățământ și activități cu ti­neretul al Arhiepis­co­piei Iași­lor, a mărturisit faptul că pen­tru punerea în practică a proiectului Școlii „Varlaam Mi­tro­politul“ a fost nevoie de ajutorul mai multor persoane. „Am primit această «poruncă» să ne a­pucăm de o școală. Știam de a­ceas­tă clădire în care vor învăța copiii de la 15 septembrie 2010. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să pun mâna pe telefon și să încep să întreb ce înseamnă o școa­lă. A fost un lucru greu, dar și foarte frumos. Când am înce­put să dau telefoane, am apelat la oameni care mă puteau ajuta. O par­te dintre ei, aflați aici, au ve­nit la Iași să facă o școală. Îmi do­resc ca toți copiii de la Școala «Var­laam Mitropolitul» să fie puși în valoare la adevărata lor dimensiune“, a spus protos. Hri­sostom Rădășanu.

În continuarea prezentării, ex­pert management și resurse u­mane Cristina Gheorghe a măr­turisit că „a acceptat a­cest pro­iect minunat pentru că a fost gân­dit temeinic“. „Es­­te minunat faptul că Mi­tro­polia Moldovei și Bucovinei s-a gândit să facă acest pro­iect într-un mod profesionist, cu manager de proiect, a­sis­tent de manager, cu competențe din mai multe arii în așa fel încât să putem să venim cu o pro­punere care să fie pe inima noastră. Am adus în sală oameni care se pricep la ceea ce fac de foar­te mulți ani“, a explicat Cris­tina Gheorghe. Ionuț Bursuc, asistent proiect manager al Școlii „Varlaam Mitropolitul“, a poves­tit despre cum a primit vestea unui proiect de școală patronată de Biserică: „un proiect despre care afli introducerea și pentru care nu mai aștepți și cu­prinsul, pentru că spui «da». Îmi cântă­resc foarte bine pro­iectele în care mă implic pentru că sunt con­ști­ent că fieca­re dintre ele îți cer mul­tă e­ner­gie și multă implica­re. A­cest proiect este deosebit pen­tru că el vine să propună un model de educație pentru copii în care se pune accent pe un parte­ne­riat între Școală, Fa­mi­lie și Bi­serică. Totul va fi cen­trat pe co­piii pe care îi vom întâmpina la ju­mătatea lunii septembrie“.
Despre problemele care a­par mereu în învățământul de stat, dar și despre metodele pe care le va adopta Școala „Var­laam Mi­tro­­politul“ a vorbit prof. de Re­li­gie Niculina Filat. „În acest pro­iect m-am regăsit ca mamă și ca profesor, confruntându-mă cu un sistem într-o continuă schimba­re. Am văzut pe chipurile copiilor dezorientarea, iar pe chipurile pă­rinților disperarea căutând me­­ditații la toate disciplinele. Îm­preună cu soțul meu am în­fi­ințat prima grădiniță crești­nă din București. E în al patrulea an de funcționare, tot din dorința de a da copiilor alt­ceva decât avem într-un sis­tem în care vă înțeleg mul­te din temerile pe care le a­veți acum. M-am ocupat de tot ce­ea ce înseamnă strategie, me­to­dă. Am încercat să văd co­pilul alt­fel decât ca pe un hard pe care stochezi informație și el ți-o reproduce, îi dai o notă și s-a terminat, ci să-l privesc ca un în­treg. Copilul respectiv nu are ne­voie doar de cunoș­tin­țe, ci de a în­văța să se lupte cu problemele vieții, să știe ce atitudine corectă să aibă îm­po­triva acestora și cum să le pri­vească, să ajungă să se cu­noască pe sine. Am încercat să facem ceea ce este mai bun pentru copil, astfel încât să creas­că frumos și să ajungă în final să fie un om, o minte luminată și un suflet curat“, a decla­rat prof. Niculina Filat.
La „Zilele Deschise“ a fost pre­zent și prof. univ. dr. Con­stan­tin Cucoș, prodecanul Fa­cultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, care a rea­mintit părinților fap­tul că Școala „Varlaam Mitro­politul“ va fi integrată în sistemul na­țional al instituțiilor de învă­ță­­mânt: „La Școala «Varla­am Mitropolitul» copiii vor găsi va­lori așezate. A da copilului în­că din primele faze valorile cura­te este cel mai bun lucru. Aceas­tă școală va fi una integrată în sistemul național, nu va fi o școală paralelă, ruptă de sistem. Plusul adus de școa­lă se va reliefa mai ales prin activitățile op­ționale, extracurriculare“. Direc­to­rul Ra­dio­ului „Itsy Bitsy“, Na­dia Tă­taru, le-a vorbit în conti­nu­are părinților despre școala ideală care va funcționa la Iași: „Ca mamă mi-aș dori o școală la care copilul meu să vină cu bucurie, să-și facă temele cu bucu­rie. Când am fost întrebată cum aș vrea să fie aceas­tă școală, m-am pus în locul pă­rinților care urmează să-și înscrie copilul în clasa I. Școa­la ideală pentru pretențiile me­le, pentru timpul meu pu­țin, pentru că lucrez mult la serviciu, ar trebui să fie așa: să fie de dimineață până sea­ra, să aibă copilul o masă cal­dă la prânz, să aibă toate op­țio­nalele la școală ca să nu mai alerg eu la toate cluburile ca să-i descopăr aptitudinile, iar atunci când copilul vine acasă să aibă temele făcute“. În încheiere, maica Si­lua­na Vlad, coordonatoarea Cen­tru­lui de formare și consiliere „Sf. Arhangheli“ din Iași, a explicat cum vor învăța copiii mește­șu­gul bucuriei. „La noi la școală copilul va învăța că are și bune și rele și că misiunea lui este să transforme por­ția lui de răutate în bună­tate cu ajutorul lui Dum­ne­zeu. Faptul că Școala «Varla­am Mitropolitul» este patro­na­tă de Mitropolia Moldovei și Buco­vi­nei nu înseamnă că vor recita rugăciuni și acatis­te, decât dacă vor avea o pasiune pentru acest lu­cru. Copiii vor merge la bise­rică, se vor în­china, vor fi spo­ve­diți și îm­păr­tășiți. Noi vom iz­buti, pentru că avem metoda Sfântului Duh, care va fi îmbinată cu înțelepciunea omeneas­că, ca­re vine tot de la Dumnezeu. Îm­binând aceste două meto­de, vom vedea cum se poate învăța în bucurie“, a conchis maica Si­lu­ana Vlad.

Părinții care au asistat la prezentarea ofertei și a metodelor de predare și educare în Școala „Varlaam Mitropolitul“ au adresat întrebări și au vizitat spațiile în care își vor desfășura copiii activitatea didactică și extrașcolară. „Pentru mine a fost o întâmplare că am aflat de școală. Am căutat o școală de acest gen pentru fetiță și nu am găsit. Am citit apoi un material despre școala aceasta pe internet. Ce am văzut aici nu numai că mi-a împlinit așteptările, ci a fost peste ce speram eu că găsesc“, a afirmat Simona Pescaru, programator de soft. „Un proiect de acest gen era de mult așteptat. Nouă ni s-a adus la cunoștință acum un an de zile despre el. La un moment dat nu se mai auzise nimic și chiar intrasem în panică. M-am tot interesat în dreapta și-n stânga. Momentul mult așteptat se întâmplă acum. Am considerat de la început proiectul o idee genială. Ne bucurăm. Ca părinți, ne dorim de mult așa ceva“, a precizat un alt părinte.
Pe 15 septembrie, Școala „Varlaam Mitropolitul“ își va deschide porțile pentru cei 20 de copii din clasa I.

(Pe strada Lascăr Catargi nr. 33, Iași se află clădirea în care vor învăța elevii Școlii „Varlaam Mitropolitul“)
Articol şi foto preluate de aici

5 comentarii:

 1. MINUNAT! Dacă aş avea copii m-aş muta la Iaşi :).

  RăspundețiȘtergere
 2. Pai tocmai asta e problema : ca e doar acolo...

  RăspundețiȘtergere
 3. :) Doamne ajuta sa rasara lucratorii!

  RăspundețiȘtergere
 4. Este si in Constanta o asemenea scoala. Scoala Brancoveneasca. E drept ca fara Maica Siluana. Iasiul e binecuvantat.

  RăspundețiȘtergere
 5. o, imi amintesc cladirea, am trecut pe langa ea cand am mers la Iasi cu copii.
  sper sa nu gresesc:))
  dar eu asa imi amintesc, ca am vazut-o:)
  mi-ar fi placut sa ne intalnim, dar ramane pe alta data, cum va ingadui Domnul.
  te imbratisez cu drag si dor,
  Ramona

  RăspundețiȘtergere