joi, 24 septembrie 2009

Sfântul care s-a luptat cu deznădejdea


Vieţuit-a pe pământ un om, bărbat de uriaşă putere a duhului, numele lui - Simeon. Îndelungă vreme se ruga el cu nestăvilit plâns: „Miluieşte-mă!“; dar nu-l auzea Dumnezeu. Luni de zile a petrecut într-o astfel de rugăciune, iar puterile sufletului i s-au sleit; a ajuns până la deznădejde şi a izbucnit în strigăt: „Eşti de neînduplecat!“. Iar când, cu aceste cuvinte, în sufletul său istovit de deznădejde încă ceva s-a sfâşiat, dintr-odată, pentru o clipită, a văzut pe Hristos Cel Viu; o flacără i-a umplut inima şi întreg trupul cu atâta putere, încât, dacă vedenia s-ar fi prelungit încă o clipă, ar fi murit. De atunci el niciodată nu a mai putut uita acea negrăit de blândă, nemărginit de iubitoare privire a Lui Hristos, plină de bucurie şi de covârşitoare pace, şi următorii îndelungaţi ani ai vieţii sale a purtat necontenit mărturia faptului că Dumnezeu dragoste este, dragoste nemărginită, de necuprins... (continuare)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu