duminică, 5 octombrie 2008

La 15 ani de la trecerea la Domnul...



Pr. Staniloae - Despre Dumnezeu
Vezi mai multe video din TV »


Un mărturisitor al Preasfintei Treimi şi un înnoitor al Teologiei Ortodoxe

Azi se implinesc 15 ani de cand Parintele Staniloae a plecat la Domnul. La manastirea Cernica a avut loc o slujba de pomenire la care mi-ar fi placut sa particip daca as fi fost mai aproape...

Spicuiesc cateva fraze dintr-un fragment al cuvantului rostit de PF Patriarh Daniel cu acest prilej.

Părintele Stăniloae rămâne veşnic un teolog al iubirii Preasfintei Treimi, un prieten fidel al Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi un înnoitor al teologiei ortodoxe, pe baza tradiţiei din trecut şi a creaţiei intelectuale şi duhovniceşti din prezent. Toată teologia sa are în centrul ei lumina şi iubirea Sfintei Treimi sau legătura sfinţitoare şi mântuitoare a Persoanelor divine cu persoanele umane, chemate prin Biserică la îndumnezeire, viaţă şi fericire veşnică.

Teologia Sfinţilor Părinţi, pe care Părintele Dumitru Stăniloae i-a iubit, i-a tradus şi explicat, este baza tradiţională a teologiei sale creatoare şi mărturisitoare. El, însă, nu numai că a citat din operele Sfinţilor Părinţi, ci le-a şi continuat şi le-a aprofundat, în mod fidel şi creator, arătând, pentru timpul nostru, permanenta frumuseţe şi frăgezime sau prospeţime a teologiei Părinţilor Sfinţi, luminaţi de Duhul Sfânt, Care arată mereu Bisericii că „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi“. (Evrei 13, 8).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu