sâmbătă, 29 martie 2008

Evanghelia zilei

countrymanordesigns.com

Urmarea lui Hristos

„Şi trecând, Iisus a văzut pe Levi al lui Alfeu, şezând la vamă, şi i-a zis: «Urmează-Mi!». Iar el, sculându-se, I-a urmat. Şi când şedea El în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu ucenicii Lui. Că erau mulţi şi-I urmau. Iar cărturarii şi fariseii, văzându-L că mănâncă împreună cu vameşii şi păcătoşii, ziceau către ucenicii Lui: «De ce mănâncă şi bea Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?». Dar, auzind, Iisus le-a zis: «Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepţi ci pe păcătoşi la pocăinţă».“ (Marcu 2, 14-17)

***

Mâine, în Duminica a III-a din Postul Patimilor, Răstignirii şi Învierii Domnului Iisus Hristos, vom aduce cuvenita cinstire Sfintei Cruci. În biserici, pe iconostasul din dreapta, va fi aşezată Sfânta Cruce, lângă icoana Învierii Domnului Hristos. Vom avea, astfel, în faţă sinteza jertfei şi dragostei lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Sfânta Cruce ne schimbă perspectiva asupra vieţii, ne arată cum trebuie să fim, ne arată până unde trebuie să ajungem. Dumnezeu are o cruce pentru fiecare. La vederea crucii, unii se descurajează, alţii nu o doresc, iar alţii o hulesc. Oare ştia Levi, vameşul din fragmentul evanghelic de azi, ce cruce îi va pune Dumnezeu pe umeri? Sigur nu ştia, dar L-a urmat pe Mântuitorul. Un tablou celebru ni-l înfăţişează pe Levi-Matei stând în faţa unei mese pline cu chitanţe, cu diferite monede şi unelte de scris. El se ridică şi pleacă, lăsând în urmă atmosfera care nu avea nimic de-a face cu sfinţenia. Trebuie să observăm că el pleacă să-L urmeze pe Hristos. Nimic nu a mai contat când L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Levi era un păcătos pe care Hristos l-a primit cu dragoste. Crucea vameşului Levi a fost să scrie prima carte din Noul Testament - Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei. Dintr-un funcţionar al vămii, a ajuns sfânt. Nu a mai perceput taxe, ci a oferit şi oferă lumii întregi pe Cel care l-a chemat la mântuire prin cuvintele: „Vino după Mine!“. Şi pe noi, cei de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să-L urmăm.

pr. Dumitru PĂDURARU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu